271 Views

DOWNLOAD: Mozito – Shade Wa

After so many hardworking days and nights in the studio, Mozito is set to drop the long awaiting banger with smooth rhythm titled “Shade Wa“.

 

Listen & Download “Mozito – Shade Wa” below:-

DOWNLOAD: Mozito – Shade Wa

Lyrics

(Intro)

yeah..yeah..

Shàdé wà ooh..

Móni funke wà òóh

It mozito ……

Shàdé wà ooh

Móni funke wà ooh..ooh..ooh

Shàdé wà ooh

Móni wàgbà chocolate …ooh

Móni funke wà ooh…ooh..ooh..

Shàdé wà ooh(eeh..naah)

     (Chorus)

Shàdé wà ooh

Make u come chorp

This money Naah..

Funke wà ooh…

Make u no dey duel your self ooh Nah..) (2x)/

Verse 1

Shàdé wà ooh..

Móni funke wà… Ooh..

Oya wàgba chocolate …

Make  u no come late ooh..

No forget to tell Kate ooh..

The gate they close by 8: ooh…

Shàdé wà ooh…

Shàdé why?

U wan kill person !

*nah u I go Mary … ..hayaya….

Carry Go show my daddy hayaya…

*nah u I ho Mary hayaya Carry Go show my mummy …hayaya….

#funke wà ooh

U want to killy person nah. ..Nah

Shàdé wà ooh

U want 2, wound person….

*shàdé u Too fine

The way u they shake ur Idíñlà..

I swear u Too down

U they make all my

*Guys* them they..

…….singer…..

*funke* u Too Sat..

With the way u they

Go down nah….

U they hit you they Go down nah…nah

*shàdé*wà ooh..

     (Back 2 chorus )

           (Verse 2)

*shàdé wà wà wà …ooh….

*funke*wà..wà Wà … ooh….

No they do like Ewà ….gówñ…

U dey make my brain turn gón…

*shàdé wà wà wà ooh…

*funke* wà..wà.. Wà

*oh* my God *oh* why?…ur idíñlà is xo *heavy*

Every Time u Walker

Pass my street u dey Go like 17,18,19        *jogodo* shàdé wà

Just they Go like 17,18,19_ *jogodo*

ur ìdínlà ígbóñbí *shékéréé*

The way that u do ooh…shàkéréé

Ur Back Side Bigger than Bombee ooh

Make my guys wan

…hay..ooh..

Make all my nigaz wan dey ooh…

This gal Go killing person *ooh*

I say Oh Lord  *ooh*

Shàdé Go wound! Person ooh…

I say *oh* God *oh*

(Shàdé wà *oh*)

(  Back 2 chorus)

(Verse 3)*when I see *u*

First time I meet *u*

Gal I no u the one for me..

Ñíbó lé wà kà mà lór. Gón..gón….

*omo* gals édér

Ewà shake Ur *Bonbon*

 

 

About Falade Benjamine 2586 Articles
Ben is an editor and a professional graphic designer at Ogene247.com. He specializes in developing Information on Politics, Business, Entertainment Gossips and Sport. You can Contact him on olaben@ogene247.com

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.